Монастириський фальсифiкат у нашому районі

У Бучачi «процвiтає» пiдпiльна торгiвля лiкерогорiлчаними виробами невiдомого виробництва та сумнiвної якостi - саме таку тривожну iнформацiю висловили члени громадської органiзацiї «Пiдприємцi Бучаччини» на зустрiчi з владою ще у травнi цього року. Як розгортались практичнi дiї вiдповiдних органiв стосовно цього негативного явища, ми з’ясовували у начальника вiддiлу з оподакування фiзичних осiб Бучацької МДПI Григорiя КРИВЕНЬКОГО.

- Харчовi отруєння фальсифiкованими напоями стали масовими. Статистика констатує: в Українi щороку гине понад 10 тисяч людей вiд вживання неякiсної алкогольної продукцiї. Неодноразово такi випадки реєструвалися i в нашому районi. Працiвники податкової мiлiцiї, врахувавши зауваження бучацьких пiдприємцiв, в процесi проведення операцiї «Акциз» у Монастириському районi викрили два пiдпiльнi цехи з виготовлення фальсифiкованої горiлки, а також понад 100 лiтрiв водоспиртової сумiшi, значну кiлькiсть пiдроблених марок акцизного збору, коркiв, етикеток, порожнiх пляшок. Вiрогiдно, саме ця продукцiя реалiзовувалась в нашому районi. За цим фактом триває розслiдування i невдовзi горемахiнатори понесуть покарання згiдно з чинним законодавством.

Податковою службою району теж проведено серiю перевiрок, що стосувались виявлення несертифiкованої чи пiдробленої лiкерогорiлчаної продукцiї. В результатi встановлено два факти її реалiзацiї - у селах Озеряни та Дулiби. Приватнi пiдприємцi, якi збували безакцизний товар, притягнутi до адмiнiстративної вiдповiдальностi i оштрафованi на суму бiльш як 2 тис. грн. кожен. Це питання й досi не знято з контролю у податковiй iнспекцiї району.